ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı ABD
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı ABD
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı
 • GÜZEL SİNAN,Y R Yakimova Çăvaş Literaturin Antologiyĕ Dramaturgi Çăvaş Kĕneke İzdatel'stvi Şupaşkar 2014 575 s ISBN 978 5 7670 2284 7, TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 151 154
 • GÜZEL SİNAN,TUPMALLİ YUMAHSEM Y V Fedotova Tupmalli Yumahsem Çivaş Kineke İzdatels stvi Şupaşkar 2015 446 s ISBN 978 5 7670 2331 8 Y V Fedotova Tupmalli Yumahsem Çivaş Kineke İzdatels stvi Şupaşkar 2016 398 s ISBN 978 5 7670 2446 9, DİL ARAŞTIRMALARI, 2016, 230 233
 • GÜZEL SİNAN,Oğuzhan Durmuş 18 Yüzyıl Çuvaşçasının Söz Varlığı Paradigma Akademi Yayınları Edirne 2014 VIII 553 s ISBN 978 605 4393 56 5, Türk Bilig, 2016, 225 228
 • GÜZEL SİNAN,Çuvaşçada ta te Edatı ve Kullanım Alanları, Medern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2016, 13, 134 152
 • GÜZEL SİNAN,Çuvaşçada Tatarca Bir Kopya: {-Kaç} Biçim Birimi, Dil Araştırmaları Dergisi, 2016, 135 149
 • GÜZEL SİNAN,Çuvaş Yazar N İlpek Mikulayi nin Hikâyelerinde Ağız Kullanımı, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2016, 6, 55 68
 • GÜZEL SİNAN,Bir Batılının Gözünden 18 Yüzyılda Çuvaşlar Johann Gottlieb Georgi ve Çuvaşlara İlişkin Kayıtları, Türkbilig, 2015, 101 120
 • GÜZEL SİNAN,Konstantin İvanov un Şiirlerinde Bitmeyen Mücadele İyi Kötü Çatışması, Türkbilig, 2015, 137 150
 • GÜZEL SİNAN,Perevodçeskaya deyatel nost v protsesse formirovaniya sovremennogo Çuvaşskogo pis mennogo yazıka Modern Çuvaş Yazı Dilinin Oluşum Sürecinde Çeviri Faaliyetleri, Nauçnoye obozreniye Sayano-Altaya/Научное обозрение Саяно-Алтая, 2015, 13 20
 • GÜZEL SİNAN,Çuvaş Türkçesi mar Edatı ve Kullanımları, MTAD, 2014, 11, 143 165
 • GÜZEL SİNAN (Çuvaşçadan Aktaran),Çuvaşçada Unutulmuş Eski Terimler Üzerine (İ. G. Dobrodomov'dan), E.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2014, 16
 • GÜZEL SİNAN,Çuvaş Edebiyatından Bir İsim İlpek Mikulayi Nikolay Filippoviç İlbekov, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2014, 45 57
 • GÜZEL SİNAN,Çuvaş Türkçesinde Sözcükleşme Örnekleri I Çekimsiz Gerçekleşen Fiil Şekilleri ve Şekil Zaman Ekleri ile Gerçekleşen Kalıplaşmalar, MTAD, 2013, 10, 81 111
 • GÜZEL SİNAN (Tatarcadan Aktaran),Cemal Velidi ve Abdullah Tukay (R. S. ZARİPOVA'dan Aktarma), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi-Abdullah Tukay Özel Sayısı, 2011
 • GÜZEL SİNAN (Tatarcadan Aktaran),Tukay'ın Lirizminde Sufizim Sembollerinin Kullanılışı ve Dönüşümü (N M Yosıpova'dan), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi-Abdullah Tukay Özel Sayısı, 2011, 223-228
 • GÜZEL SİNAN (Tatarcadan Aktaran),Abdullah Tukay'ın Sanatının Türkiye de Araştırılma Düzeyi (R Y Yıldırım'dan aktarma), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi-Abdullah Tukay Özel Sayısı, 2011, 217-222
 • GÜZEL SİNAN (Tatarcadan Aktaran),Abdullah Tukay'ın Su Anası Şiiri Fincede (F . Nasretdin'den), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi-Abdullah Tukay Özel Sayısı, 2011, 185-188
 • GÜZEL SİNAN (Tatarcadan Aktaran),Şiirde Tukay Olgusu (N Ş Hisamov dan aktarma), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi-Abdullah Tukay Özel Sayısı, 2011, 139-146
 • GÜZEL SİNAN (Tatarcadan Aktaran),Tatar Mezar Kitabelerinde Tukay Şiiri (M İ Ehmetcanov'dan), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi-Abdullah Tukay Özel Sayısı, 2011, 109-113
 • GÜZEL SİNAN (Tatarcadan Aktaran),Tuka'ın Eserlerinde Seyahatname Türü (E H Aliyeva'dan Aktarma), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi-Abdullah Tukay Özel Sayısı, 2011, 75-81
 • GÜZEL SİNAN,Çuvaşça lA(t)sA Üzerine, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, 2010
 • GÜZEL SİNAN (Tatarcadan Aktaran),Atatürk ün Siyasetinde Tatar Aydınlarının Rolü (Ramile Yarullina'dan), EÜ. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2010, 18
 • GÜZEL SİNAN (Kırım Tatarcasından Aktaran),Kırım Tatar Dilindeki Konstruktlar Yapılar Üzerine Teorik Bilgi (Lemara Okaz'dan), EÜ. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2010, 18
 • GÜZEL SİNAN,Türkçede -lA-p > +lAp Zarf Kalıplaşması: Tatarca ve Başkurtça Örneği, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2010, 3
 • GÜZEL SİNAN (Tatarcadan Aktaran),Ş. Bektöre'nin Tatarca Sarf Nahiv Adlı Kitabında Kullanılan Linguistik Terimlerin Özellikleri (Emine Ganiyeva dan), EÜ. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2009
 • GÜZEL SİNAN,Başkurt Yazar Dinis Mudarisoviç Bülekov dan Bir Hikâye: Hındırılgan Agas Kılıs, E.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2009, 15
 • GÜZEL SİNAN (Tatarcadan Aktaran),G İbrahimov'un Sanatında Ekspresyonizm (Ferit Yahin'den), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2008, 93-107
 • GÜZEL SİNAN (Kırım Tatarcasından Aktaran),Osman Zaatov un Kırım Tatar Lehçesinin Rusça Tatarca Sözlüğü (Nariye Seydametova'dan), Dil Araştırmaları, 2008
 • GÜZEL SİNAN (İngilizceden Çeviren),Köktürk Yazılı Bazı Metinlerde Kullanılan Sembollerinin Fonetik Değerleri Üzerine (Osman Nedim Tuna'dan) On The Phonetic Values Of The Symbols Used In Some of The Texts In Kök Turkish Script, Dil Araştırmaları, 2008
 • GÜZEL SİNAN (Tatarcadan Aktaran),19 yüzyıl Tatar şairi Hibetulla Salihov un Dürrü l Kelam şiiri ve Kelam ilmi Ferit Yahin den, E.Ü.Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2008
 • GÜZEL SİNAN (Tatarcadan Aktaran),Doğumunun 120. Yılında Tatar Yazar Alimcan İbrahimov (Ramile Yarullina'dan), Türksoy Dergisi, 2007, 37 39
 • GÜZEL SİNAN,Çuvaş Kimliğine Yön Veren Bir Metin İvan Yakovleviç Yakovlev in Siyasi Vasiyetnamesi,Milletlerin Kesişme Noktası İdil-Ural Çalıştayı,16.10.2015 17.10.2015, KIRKLARELİ, TÜRKİYE, 01.04.2016
 • GÜZEL SİNAN,Adolph Erman'ın Seyahat Notlarında Çuvaşlar,Aşmarinskie Çteniya IX mejdunarodnaya nauçno-praktiçeskaya Konferentsiya,09.10.2014 11.10.2014, Çeboksarı, RUSYA FEDERASYONU, 10.12.2014
 • GÜZEL SİNAN,Çuvaş Türkçesi mar Edatı ve Kullanımları,Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2013, TÜRKİYE
 • GÜZEL SİNAN,Çuvaş Türklerinin Kimlik İnşasında İvan Yakovleviç Yakovlev Etkisi,Milliyetlerin Kesişme Noktası: İdil-Ural Çalıştayı, TÜRKİYE
 • GÜZEL SİNAN,Türkçede lA p lAp Zarf Kalıplaşması Tatarca ve Başkurtça Örneği,VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
 • GÜZEL SİNAN,Çuvaşça lA t sA Üzerine,The İnternational Scientific Conference, Chuvash Language and Modern Probleme of Altaic Linguistics
 • GÜZEL SİNAN,Konstantin İvanov'un Şiirlerinde Bitmeyen Mücadele: İyi Kötü Çatışması,Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme III: Çuvaşçanın Belgelenmesi "100. Ölüm Yıldönümünde K.V. İvanov Çalıştayı”,,17.09.2015 18.09.2015, ANKARA, TÜRKİYE
 • GÜZEL SİNAN,Tatar Şairi Ravil Feyzullin'in Yeşlék Defteré'nde Söz Varlığı,Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyumu,11.11.2006 12.11.2006, KÜTAHYA, TÜRKİYE
 • GÜZEL SİNAN, Çağdaş Türk Lehçeleri Metin Aktarmaları, Çuvaş Türkçesi, ISBN:9786059408073, S:759 822, Kesit Yayınları, 2016
 • GÜZEL SİNAN, Çağdaş Türkoloji Araştırmaları Sovremennıye Tyurkologiçeskiye İssledovaniya, Çuvaşça {-mAsĬr} Biçim Birimi: Çok Yönlü Bir Bakış, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2014
 • GÜZEL SİNAN, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi (Aktarma Grubu İçinde), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2007
 • Çuvaş Tatar Başkurt ve Güney Sibirya Bölgelerinde Konuşulan Çuvaşçanın Genel Amaçlı Derlemi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,14.11.2015
 • İlpek Mikulayi nin T vat Kun Adlı Eseri Üzerinde Çuvaşça Dil İncelemesi Giriş Metin Dizinler Bilimsel Araştırma Projesi Proje Nu 2009 Edb 016, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (4.000)

ÇALIŞMA ALANLARI

 • <<Yeni Türk Dili>>
 • <<Çuvaş Türkçesi>>
 • <<Tatar Türkçesi>>
 • <<Eski Batı Türkçesi>>

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön