"Yahya Kemal - Tanpınar: Gelenek ve Modernite Paneli"

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen "Yahya Kemal - Tanpınar: Gelenek ve Modernite" adlı panel, 15 Şubat 2018 tarihinde, saat 14:00'da Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömür CEYLAN'ın yürüttüğü panele, konuşmacı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ünal ŞENEL katıldı. Panelde, Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın poetikalarında rol oynayan "gelenek" ve "modernite" kavramları etrafında çeşitli görüşler ve sorunlar tartışıldı. Bunun yanında her iki yazarın biyografilerinden hareketle, sanat hayatlarında meydana gelen değişmeler ve gelişmeler üzerinde duruldu. Ayrıca edebiyatın bir sorunsalı olarak gelenek meselesinin günümüz şiirine nasıl ve hangi yönleriyle yansıtılabileceği bahsi gündeme getirildi. Panelin sonunda ise Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan GÖKÇE, Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN ve Yrd. Doç. Dr. Ünal ŞENEL'e teşekkür belgelerini takdim etti.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön