Dünya Dili Türkçe Konulu Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması

 

 

DÜNYA DİLİ TÜRKÇE

Uluslararası Öğrenciler Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması

 

 

KONU

T. C. Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu tarafından ilan edilen ‘2017 Türk Dili Yılı’ etkinlikleri kapsamında, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin organizasyonunda yalnız uluslararası öğrencilerin katılımına açılan Türkiye’nin ilk ve tek fotoğraf ve kısa film yarışması.

 

 

AMAÇ

Dünyanın 200’ü aşkın farklı ülkesinden gelerek Türkiye üniversitelerinde eğitim gören ve sayıları 110.000’i aşan uluslararası öğrenciler, eğitim gördükleri yerleşkelere ve yaşadıkları şehirlere benzersiz bir hareketlilik ve renklilik katmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilgili bakanlıkları ve kurumları aracılığıyla ciddi miktarlarda kaynak ayırarak, yükseköğrenim için ülkemizi ve üniversitelerimizi tercih eden bu öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim almalarına gayret sarf etmektedir. Anadilleri ile dünya dil atlasının tüm renklerini yansıtan uluslararası öğrenciler, eğitim süreleri boyunca Türkiye, Türk insanı ve Türk kültürü hakkında edindikleri bilgi ve deneyimi ülkelerine taşıyacak ve hiç şüphesiz ülkemizin gayri resmî kültür elçileri görevini üstelenecekleridir. Hemen tamamı için zorlu bir eğitim sürecinden sonra edindikleri Türkçe donanımı, hiç şüphesiz Türkiye ile kurdukları ve hayatları boyunca koruyacakları bir gönül köprüsü olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından ilan edilen 2017 Türk Dili Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek bu yarışma ile Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini uluslararası öğrencilerin gözü ile tespit etmek, onların Türkçe farkındalıkları ve Türkçe sevgilerini geliştirmek, öğrenmek için büyük çaba sarf ettikleri ve hâlihazırda günlük iletişim dili olarak başarı bir şekilde kullandıkları Türkçe ile aralarındaki bağı güçlendirmek hedeflenmektedir.

 

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılacak tüm ürünler “DÜNYA DİLİ TÜRKÇE” ana temasıyla ilişkilendirilmek zorundadır.

2. Yarışma; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışında sadece ülkemizde eğitim gören tüm yabancı uyruklu Lisans / Yüksek Lisans / Doktora / Sanatta Yeterlik öğrencilerine açıktır.

3. Her katılımcı en fazla beş adet eserle yarışmaya katılabilir. Bir katılımcı hem fotoğraf hem de kısa film dalında yarışmaya katılabilir.

4. Ödüle değer görülen yapıtların telif hakları, Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ait olacaktır.

5. Yarışmanın neticesinde, seçici kurulun ödüle layık gördüğü bir fotoğrafı veya filmin, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar açısından herhangi bir talep hakkı doğurmaz.

6. Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü katılımcıların eserleriyle ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

7. Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar.

8. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

9. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu ve kendisi tarafından çekildiğini diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

10. Havadan yapılan çekimler için kullanılacak insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda, yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır.

11. Jürinin değerlendirmesi sonucunda her kategori için 1, 2 ve 3. eserlere, ilan edilen nakdi ödül takdim edilecek; bunlara ilaveten mansiyona layık bulunan onar eser de ödül töreni sırasında açılacak fotoğraf sergisi ve film gösterimi sırasında sergilenecek/gösterilecektir.

12. Yarışma, eserlerin İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin beklentisini karşılamaması halinde Seçici Kurul eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurul’un kararı neticesinde yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir.

13. Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır.  Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.

 

TEKNİK KOŞULLAR

1. Eserler, Türk dilini ve özelliklerini temsil eder nitelikte yaratıcı bir forma sahip olmalıdır.

2. Eserlerin çekiminde renk ve teknik yönünden bir kısıtlama yoktur.

3. Fotoğraf başvurularında aşağıdaki koşullar dikkate alınmalıdır.

 1. Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği, olan bir nesnenin çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 2. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflarla katılım kural ihlali sayılır.
 3. Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12
 4. sıkıştırma formatı ile kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Fotoğrafların her biri 2Mb’den küçük olmamalı ve 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 5. Fotoğraflar sadece dijital olarak kabul edilecektir. Basılı olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

3. Kısa film başvurularında aşağıdaki koşullar dikkate alınmalıdır.

 

 1. Yarışmaya 35 mm, 16 mm, HD ve 4K film ya da video ile çekilmiş veya tamamı bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş tüm yapımlar katılabilir.
 2. Yarışma “Kurmaca”, “Belgesel” ve “Canlandırma/Animasyon” türünde eserlere açıktır.
 3. Filmlerin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzeme (resim, senaryo, müzik vb.) bizzat katılımcı/katılımcılar tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda/katılımcılarda olması, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.
 4. Yarışmaya jenerik hariç en fazla 20 dakika süreli, 25 kare/saniye olarak izlenecek şekilde FULL HD 16:9 (1920X1080, 25p), MP4 veya MOV formatında hazırlanarak, bilgisayar data hallerinin DVD veya bilgisayar data ortamında elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 5. Filmlerin yapımı için hiçbir şekilde sponsor kullanılamaz. Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.

 

ESERLERİN TESLİM ŞEKLİ

1. Eserin dosya adı altı rakamdan (rumuz) oluşmalıdır (Örneğin, 349721.jpg). Rumuz en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşmalıdır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanmalıdır (Örneğin. 349721_1.jpg, 349721_2.jpg, 349721_3.jpg).

2. Eser ya da eserler (en fazla beş) yukarıda detaylı olarak belirtildiği şekilde, Katılım Formu ile birlikte  elektronik olarak ddt@ikc.edu.tr adresine veya CD/DVD’ye kaydedilmiş biçimde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması) Çiğli-İZMİR posta adresine en geç 10 Aralık 2017 günü saat 17.00’ye kadar gönderilmelidir. Gönderim esnasında kargo veya postada yaşanacak gecikme veya kaybolmalarda sorumluluk yarışmacıya aittir.

 

ADRES:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 İZMİR

 

E-POSTA:

ddt@ikc.edu.tr

 

3. Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen tasarımlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.

Yarışmacılar, kargo veya posta ile eserlerini gönderdikten sonra yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

4. Belirtilen adrese aynı eserle ilgili birden fazla posta gönderimi yapılmamalıdır.

 

TELİF HAKLARI

 1. Katılımcı, dereceye giren eserinin İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder.  
 2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği lisansı sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında ayrıca bir telif hakkı bedeli ödemeyecektir. 
 3. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne süresiz devredilmiş sayılır. Eser sahibi, kullanılacak olan eser için gelecek dönemlerde hiçbir şekilde isim ve hak talebinde de bulunamaz.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Teslim Tarihi                                              : 10 Aralık 2017

Seçici Kurul Oylaması                                      : 16-19 Aralık 2017

Sonuçların Açıklanması                                   : 20 Aralık 2017

Ödül Töreni, Sergi Açılışı, Film Gösterimi       : 25 Aralık 2017

Sonuçlar,  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi resmi web sitesinden yayınlanacaktır.

Ödüller, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde düzenlenecek törenle ödül sahiplerine verilecektir.

KISA FİLM ÖDÜLLERİ

Birincilik             : 7.000 ₺ + Plaket / Belge

İkincilik               : 5.000 ₺ + Plaket / Belge

Üçüncülük           : 3.000 ₺ + Plaket / Belge

FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ

Birincilik             : 5.000 ₺ + Plaket / Belge

İkincilik               : 3.000 ₺ + Plaket / Belge

Üçüncülük           : 1.500 ₺ + Plaket / Belge

JÜRİ

Prof. Dr. Selçuk HÜNERLİ, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Fikri SALMAN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Nazım ANKARALIGİL, Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Okan ORMANLI, İstanbul Kültür Üniversitesi

Doç. Dr. Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR, Ege Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Uğur BAKAN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

 

 

DÜZENLEME KOMİTESİ

Prof. Dr. Turan GÖKÇE (İKÇÜ, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Ömür CEYLAN (İKÇÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Doç. Dr. Nazım ANKARALIGİL (EÜ, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü)

Doç. Dr. Rysbek ALİMOV (İKÇÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Uğur BAKAN (İKÇÜ, Güzel Sanatlar Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan DİNÇER DAĞHAN (İKÇÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Seçil DUMANTEPE (İKÇÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERSAL (İKÇÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜZEL (İKÇÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ŞAHİN (İKÇÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Ünal ŞENEL (İKÇÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Selçuk TÜRKYILMAZ (İKÇÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Arş. Gör. Mustafa TEMİZSU (İKÇÜ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 

Yarışma Katılım Formu İçin Tıklayınız.

 

 

 

 

EK: YARIŞMANIN SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR!

 

 

Başa Dön